Lördagen den 22 April – V75 Umeå

V75
Bana: Umeå
Spelstopp: 16:20
TV-Sändning: TV12 14:30

Andelar på Tillsammans:
https://tillsammans.atg.se/utloggad/lagsida/21481

 

Extrachansen med Boost 274
V75-1: 6,10 (9,2)
V75-2: 4,5,10,11 (6,1)
V75-3: 7. Propulsion (5,3)
V75-4: 3,9 (7,10)
V75-5: 3. Pointillist (1,4)
V75-6: 3,5,6,7,8 (4,1)
V75-7: 3,4,5,7,8 (6,2)
400 rader 10 andelar 25:- per andel

Rysaren med Boost 229
V75-1: 1,6,9,10 (2,8)
V75-2: 4,10,11 (5,6)
V75-3: 3,5,7,8 (6,4)
V75-4: 3,7,9,10 (8,11)
V75-5: 3. Pointillist (1,4)
V75-6: 5. Tobin Kronos (7,8)
V75-7: 3,4,5,7,8 (6,2)
960 rader 10 andelar 57:- per andel

Farsans Värsting med Boost  205
V75-1: 10. Malkin (6,9)
V75-2: 10.Månprinsen A.M (11,5)
V75-3: 3,4,5,6,7 (8,1)
V75-4: Alla Hästar (3,8)
V75-5: 3.Pointillist (8,4)
V75-6: 3,5,7,8
V75-7: Alla Hästar (8,7)
2880 rader 15 andelar 111:- per andel

Patriks Rövare med Boost 319
V75-1: 10. Malkin (6,9)
V75-2: 4,10,11 (5,6)
V75-3: 7. Propulsion (5,3)
V75-4: 3,7,9,10 (8,11)
V75-5: 1,2,3,4,8,9,10,12 (11,5)
V75-6: 3,5,6,7,8 (4,1)
V75-7: 3,4,5,7,8 (6,2)
2400 rader 10 andelar 137:- per andel

Första Tanken med Boost 612
V75-1: Alla Hästar 12st (6,10)
V75-2: 4,5,6,10,11 (9,1)
V75-3: 7. Propulsion (3,5)
V75-4: 9. Mr Dream Cocktail (3,10)
V75-5: 1,3,4,12 (10,8)
V75-6: 5. Tobin Kronos (7,8)
V75-7: Alla Hästar 12st (4,7)
2880 rader 10 andelar 165:- per andel

Stora Systemet med Boost  300
V75-1: 10.Malkin (6,2)
V75-2: 10.Månprinsen A.M (11,5)
V75-3: 3,5,7 (4,6)
V75-4: 2,3,7,8,9,10,11,12 (5,6)
V75-5: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12 (5,6)
V75-6: 5,7 (8,3)
V75-7: 1,3,4,5,6,7,8,12 (2,10)
3840 rader 10 andelar 220:- per andel

Farsans Krutpaket 
V75-1: 2,5,6,8,9,10 (1,11)
V75-2: 10.Månprinsen A.M (11,5)
V75-3: 3,5,7 (8,6)
V75-4: 3.Global Trust (8,7)
V75-5: 1,2,3,4,8,9,10,11,12 (5,7)
V75-6: 5,7,8 (3,6)
V75-7: Alla Hästar (8,7)
5832 rader 10 andelar 302:- per andel

MEGABOLAGET
V75-1: 1,2,4,5,6,8,9,10,11,12 (3,7)
V75-2: 4,5,10,11 (6,2)
V75-3: 7.Propulsion (3,5)
V75-4: 2,3,4,7,8,9,10,11 (6,1)
V75-5: 3.Pointillist (8,9)
V75-6: 5,7,8 (3,4)
V75-7: 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12 (2,9)
CA 10 000 RADER 10 ANDELAR 500:- PER ANDEL

DD
1. 5,8
2. 3,4,6,7,8,11,12
14×10 = 145:-

”Hela Stallet” – 2014:- (inkl Top7)

Fredagen den 21 April – V65 Romme + V64 Umeå

LUNCHPAKETET

V65
Bana: Romme
Spelstopp V65: 12:45
Spelstopp V4: 13:25
TV-Sändning: TV12 – 12:30

En Tapper Lunch
V65-1: 4,10,13.                   Res: 2-7
V65-2: 3 ZULU LYNET.        Res: 5-10
V65-3: 7,9,12.                     Res: 1-2
V65-4: 1,3,7,11,12,13,14.   Res: 4-6
V65-5: 1,3,6,10.                  Res: 5-4
V65-6: 6,10,11.                   Res: 7-15
756 rader 8 andelar 99:- per andel

Tappers Andra Chans
V4-1: 9
V4-2: 1,12
V4-3: 1,2,3,4,5,6,8
V4-4: 1,6,7,10,11,12,15
196 rader 8 andelar 27:- per andel

LD
1. 1 GLOBAL STEFFO
2. 1,3,10
x 30 = 94:-

Rubbet: 220:-


 

KVÄLLENS ANDELSSPEL

V64
Bana: Umeå
Spelstopp: 19:20
Spelstopp för andelsspel: 18:00

 

Förspelet V64
V64-1:
V64-2:
V64-3:
V64-4:
V64-5:
V64-6:
768 rader 8 andelar 100:- per andel

DD
1.
2.
x 10 = 125 kr

Rubbet: