SÖNDAGEN DEN 26 JUNI

V75
Bana: Kalmar
Spelstopp: 15:10
TV-Sändning: TV12 14:30

 

Extrachansen med Boost (167)
V75-1: 1,2,5,6,7
V75-2: 1.Tudor Kronos (4,8)
V75-3: 3,7,8,12
V75-4: 1,3,11,14,15
V75-5: 3.Edge Boko ( 5,10)
V75-6: 2,5
V75-7: 1,2
400 rader 10 andelar 25:- per andel

Rysaren med Boost( 201)
V75-1: 2,5,7
V75-2: 1,4,7,8,15
V75-3: 3.Calypso Am (12,2)
V75-4: 14.On Hold (12,2)
V75-5: 3,4,5,10
V75-6: 5,9
V75-7: 1,2,5,7,9,10,11,12
960 rader 10 andelar 57:- per andel

Farsans Värsting med Boost (252)
V75-1: 2,5,7
V75-2: 1,2,4,7,8,11,14,15
V75-3: 3,7,12
V75-4: 14.On Hold (3,15)
V75-5: 3.Edge Boko (5,10)
V75-6: 2,4,5,9,10
V75-7: 1,2,5,7,9,10,11,12
2880 rader 15 andelar 111:- per andel

Patriks Rövare
V75-1: 5.Nadal Broline (7,2)
V75-2: 1,3,4,7,8,9,12,15
V75-3: 3,7,8,12
V75-4: 1,3,11,14,15
V75-5: 3.Edge Boko (5,10)
V75-6: 2,5,9
V75-7: 1,2,5,10,12
2400 rader 10 andelar 125:- per andel

Första Tanken med Boost (690)
V75-1: 1,2,5,6,7
V75-2: 1,4
V75-3: 1,2,3,7,8,12
V75-4: 1,3,8,10,11,12,14,15
V75-5: 3,5
V75-6: 2,5,9
V75-7: 1.Furious Fransic (2,10)
2880 rader 10 andelar 165:- per andel

Stora Systemet
V75-1: 2,5,7,8
V75-2: 1.Tudor Kronos (7,5)
V75-3: 1,2,3,4,7,8,11,12
V75-4: 3,8,14,15
V75-5: 3,4,5,9,10
V75-6: 1,2,4,5,9,10
V75-7: 1.Furious Fransic (2,10)
3840 rader 10 andelar 200:- per andel

 

MEGABOLAGET
V75-1: 2, 5, 7
V75-2: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15
V75-3: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12
V75-4: 14 On Hold (15, 3)
V75-5: 3, 5, 10
V75-6: 1, 2. 4, 5, 9, 10
V75-7: 1, 2 (10, 12)
CA 10 000 RADER 10 ANDELAR 500:- PER ANDEL

 

Farsans DD-Tips
1. 1,2,4,5,9,10
2. 1,2
12 x 10 =125 kr

Hela Stallet :1308 kr